sábado, 8 de noviembre de 2014

Erbeira

Para Moralejo Lasso el orónimo Herbeira (Ortigueira) podría ser uno de los escasos topónimos derivados del latín herba, "hierba", por lo que se escribiría con hache. Otra posibilidad es que sea un derivado del latín arvum, "pradera, pasto", por lo que se escribiría sin ella: arvaria > arbeira > A Erbeira, con desarrollo de e epentética al producirse la segmentación de la a- inicial por considerarse erróneamente artículo femenino (aunque tal vez la a larga de arvum se haya desdoblado en aa > ae: *aarbeira > *aerbeira > A Erbeira).

Pero también el punto de partida arvum nos acerca al otro nombre que este Sacro Promontorio recibía en la antigüedad, "Arvium" (Ora Maritima, 160). 2 comentarios:

Xosé González dijo...

Andregoto, parabéns polo teu magnífico blog.
Canto a Herbeira, lémbrome agora da súa mención por Cabeza Quiles dunha posíbel orixe en "Eburaria", abundancial de ebura, 'teixo' en céltico.
saúdos

Andregoto Galíndez dijo...

Pois si, no novo A toponimia celta de Galicia expón a relación con eburo, "teixo", e case o confirma co próximo Teixido. Dende logo que é ben suxerente.