martes, 19 de mayo de 2020

Armada (Monfero)Castro en O Alto do Xestoso (Monfero), en el lugar de A Armada. (C) Visor PBA de la Xunta de Galicia, capas del Vuelo Americano de 1956-57 y Sombreado.

Se trata de una potente estructura defensiva en forma de almendra (navicular), con dos grandes fosos a los que se suma por el este una acumulación de piedras de origen natural, que actúa como chevaux de frise entre el recinto y los campos de cultivo. El topónimo A Armada hace referencia en este caso al recinto castreño fossatum, cercado por fosos. En los textos medievales los fosos de las armadas se denominan cousos: "causum de Armada" (CODOLGA: Sobrado, sin fecha). Nos parece que es la primera vez que se identifica claramente el topónimo Armada con un referente arqueológico real; no estaba claro hasta entonces si podría aludir a un tipo de trampa cinegética.

Localizamos otro castro sin catalogar en el lugar de Armada (Cumbraos - Sobrado). Uno de sus aterrazamientos viene delimitado por un terraplén que se indica en el Visor PBA con el microtopónimo Canal.

5 comentarios:

Carlos dijo...

Armada = Arrimada (de arrimo) ? Coherente coa serie de artigos que ves publicando sobre os terreos agropecuarios pegados aos castros.
Arrimadas = serie de topónimos leoneses
Arrimo/Agarimo -> http://frornarea.blogspot.com/2009/09/agarimar-e-arrimar.html

Andregoto Galíndez dijo...

Muy cierto, tras leer el artículo de Cossue también pienso que valdría en el sentido de arrimada = montón, pila. Gracias.

Andregoto Galíndez dijo...

aludiendo a la técnica constructiva, apilando, amontonando.

eloi saavedra dijo...

Imos ver, na actualidade, e inda na cinexética medieval, unha armada é a maneira de dispoñer as posturas de calquera acción de caza colectiva, singularmente as das monterías ou batidas.
Esas armadas medievais sempre se emprazan nos mesmos puntos topográficos pra aproveitar os puntos de paso polos que fuxen as reses movidas polos batidores e os cans.
E eses puntos son sempre os ''portos'' ou lugares por onde é mais doado o paso entre unha vagoada e outra.
Un armada non é pois unha trampa senon o xeito de dispoñer as posturas de caza. E este xeito é sempre inmutable porque aproveita pasos naturais e moi antigos.

Andregoto Galíndez dijo...

Interésame moito que a disposición dos postos das armadas sexa sempre nos mesmos lugares, nos portos. Sabía o dos postos de caza (armadas) tras ler algúns fragmentos do Libro da Montería, pero non tiña a certeza de que se emprazaran sempre nos mesmos lugares. Ben, entón o feito de que o castriño de Armada estea nunha zona onde se cazaba desde tempos inmemoriais... de paso e control do gando... xa me está a ferver a cabeciña! :)
Pero o de que as Armadas sexan trampas de caza está moi extendido entre os filólogos, por exemplo: https://mas.lne.es/toponimia/index.php?leer=787&palabra=arcu

Graciñas pola explicación, Eloi.